OBAVIJEST MJEŠTANIMA

Zahtjevi za priključak na kanalizaciju, zaprimat će se u općinskoj vijećnici Općine Privlaka.

Molimo Vas da sa sobom ponesete:

  1. Vaš OIB
  2. broj katastarske čestice na kojoj će biti priključak kanalizacije
  3. zadnji račun od potrošnje vode izdan od VVK o.o.