Bono Blažević, vijećnik - Godišnji financijski izvještaj za razdoblje od 01.01. 2015. do 31.12. 2015., Izvješće o primljenim donacijama za potporu političkog djelovanja u razdoblju od 01.01. 2015. do 31.12. 2015., Bilanca sa stanjem na dan 31.12. 2015.

PREUZMI DOKUMENT: Bono Blažević, vijećnik - Godišnji financijski izvještaj za razdoblje od 01.01. 2015. do 31.12. 2015.

SRP Općine Privlaka

SRP Općine Privlaka

Prostorni plan uređenja

Prostorni plan uređenja

Karta Općine Privlaka

Karta Općine Privlaka

Proračun

Savjetovanja s jvanošću

Proračun