Novosti

Općina Privlaka izlaže na javni uvid prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Općine Privlaka (u daljnjem tekstu: Program).

Pružanje javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Privlaka

Pretraži

SRP Općine Privlaka

KARTA OPĆINE RIBNIK