Projekt: „Ojačaj svoj radni potencijal“

Projekt je u potpunosti financiran iz sredstava
Europske unije Europski socijalni fond
www.strukturnifondovi.hr
www.esf.hr

×

Poruka

Failed loading XML...

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PRIVLAKA

Privlaka, 16. veljače 2015.godine

 -SVIM ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA-

PREDMET: „Objašnjenja Dokumentacije za nadmetanje“ za nabavu komunalne opreme-kontejnera, kanti, kompostera i spremnika za skupljanje komunalnog otpada na području Općine Privlaka, Ev. broj: MV-01/15, broj objave: 2015/S 002-0004064

Poštovani,

            Javni naručitelj je dana 16. 02. 2015. godine za vrijeme roka za dostavu ponuda, sukladno članku 31. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi zaprimio zahtjev za objašnjenje Dokumentacije za nadmetanje.

            Sukladno navedenom i temeljem čl. 31. stavka 3. Zakona o javnoj nabavi, dostavljamo Vam objašnjenja vezana uz Dokumentacije za nadmetanje za predmet nabave: Nabava komunalne opreme-kontejnera, kanti, kompostera i spremnika za skupljanje komunalnog otpada na području Općine Privlaka, Ev. broj: MV-01/15, broj objave: 2015/S 002-0004064, objavljene dana 02. veljače 2015. u Elektroničkom oglasniku javne nabave.

OBJAŠNJENJA

1. Na upit gospodarskog subjekta koji glasi:

U točki 4. Specifikacije tehničkih karakteristika "Komposter, zapremnine min. 350 lit ..."naveli ste:
pod 5) "Poklopac sa gornje strane sa bravicom za zatvaranje poklopca"
Molim pojašnjenje, radi li se o bravi - kvaki ili bravi s ključem za zaključavanje.

Dajemo odgovor kako slijedi:

Naručitelj zahtjeva da poklopac sa gornje strane ima bravicu za zaključavanje gornjeg poklopca bez ključa, kako se isti ne bi mogao otvarati uslijed vjetra i sl.

pod 7) "Zapremine (min.-maks.) 350 - 360 litara"
U troškovniku je navedeno da se radi o komposteru zapremnine min. 350 lit, a u specifikaciji tehničkih karakteristika navodite i max. vrijednost. Za kompostere ne postoji norma koja definira tehničke karakteristike, no vi ste ga stavili u istu grupu s kantama i kontejnerima koji su definirani normama EN 840, pa smatramo da biste trebali dozvoliti i ista odstupanja u volumenu koja vrijede za kante i kontejnere. Konkretno, norma EN 840-1 u točki 4 (Volumeni) navodi "Nominal volumes different from those referenced in Table 1 can be used by agreement between user and
manufacturer. The tolerance of the volumes shall be ± 10 % maximum measured according to EN 840-5."
. Stoga tražimo da u dokumentaciji predvidite navedeno odstupanje ± 10 % ili da kompostere izdvojite u posebnu grupu nabave.

Dajemo odgovor kako slijedi:

Za navedene kompostere ne postoji norma na koju se zainteresirani gospodarski subjekt poziva te naručitelj zahtjeva minimalnu zapreminu kompostera od 350 lit. te maksimalnu zapreminu od 360 litara. Komposteri su sastavni dio projekta koji se sufinancira od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te čine cjelinu otvorenog postupka javne nabave komunalne opreme. Predmet nabave nije podijeljen na grupe iz razloga što je predmet nabave oprema koja je namijenjena za prikupljanje otpada (komunalnog otpada i selektivnog odlaganja otpada) različitih zapremina, znači oprema iste ili slične namjene, te se iz navedenog razloga postupak javne nabave provodi kao cjelokupan predmet nabave te kao takav predstavlja funkciju prikupljanja kako komunalnog tako i selektiranog otpada. Tehnička specifikacija predmeta nabave napravljena je sa ciljem da se prepozna svrha predmeta nabave.

pod 8) "Dimenzija baze min.- max: 800-820 x 800-820 x 730-750 mm (d x š x v)"
Ako tražite dimenzije baze, onda je podatak 730-750 mm suvišan. Ako pak ostajete kod navedenog opisa, onda jednostavnim izračunom izlazi da je volumen traženog kompostera minimalno 467 lit ili postoji i ograničavajući faktor oblika. Stoga tražimo da u dokumentaciji izostavite navedenu stavku ili da kompostere izdvojite u posebnu grupu nabave.

Dajemo odgovor kako slijedi:

Naručitelj ostaje kod opisa predmeta nabave kako je navedeno te su određene minimalne i maksimalne dimenzije baze i minimalna i maksimalna visina kompostera koja zajedno u zbroju mora imati volumen min. 350 litara. Naručitelj će kod isporuke predmeta nabave provjeravati dimenzije i volumen isporučenih kompostera. Komposteri su sastavni dio projekta koji se sufinancira od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te čine cijelinu otvorenog postupka javne nabave komunalne opreme.

pod 10) "Ukupne mase: min. 10 kg"
Molim da pojasnite zbog čega se definira i minimalna masa predmeta nabave, kad je ona ovisna o dimenzijama i konstrukciji a prema zahtjevima volumena.

Dajemo odgovor kako slijedi:

Mišljenja smo da minimalna masa kompostera određuje njegovu čvrstoću kao i otpornost na vjetar te zahtijevamo minimalnu masu istoga.

Način opisivanja proizvoda "Komposter..." upućuje na suženi izbor proizvoda što nakraju smanjuje potencijalni broj ponuda odnosno povisuje ukupni iznos ponude po javnoj nabavi što je u suprotnosti s ciljem javne nabave. Tražimo da se konkretni predmet nabave izdvoji u posebnu grupu koja sadrži proizvode koji nisu definirani normom EN 840.

5. Na upit gospodarskog subjekta koji glasi:

U točki 5. Specifikacije tehničkih karakteristika "Kanta za stare lijekove i stare baterije ..." naveli ste:
pod 3) Ukupne mase (max): 2 kg
Molim da pojasnite zbog čega se definira i max. masa predmeta nabave, kad je ona ovisna o dimenzijama i konstrukciji a prema zahtjevima volumena.

Dajemo odgovor kako slijedi:

Navedene mase definirane su zbog stabilnosti stupova na koje će biti postavljene navedene kante.

pod 7) Boja: antracit sivo tijelo i crveni poklopac
Traženi spremnici na tržištu se izvode na način da je poklopac ujedno i jedini vidljivi dio spremnika, pa je nejasna odredba o boji, odnosno upućuje na točno određenu izvedbu.

Dajemo odgovor kako slijedi:

Naručitelj zahtjeva sljedeće: antracit sivo tijelo i crveni poklopac.

pod 8) Metalna drška za nošenje kante ili jednakovrijedno
Molim pojašnjenje za potrebu ručke na kanti kada je iz stavke 10 opisa vidljivo da je spremnik predviđen za fiksnu montažu na zid ili stup.

Dajemo odgovor kako slijedi:

Navedena kanta mora imati dršku za nošenje s obzirom da će se sadržaj iz istih prenostiti zajedno sa kantom do sakupljača starih baterija ili lijekova. Kanta nije fiskirana direktno na stup ili zid već je montirana na metalni nosač koji je spojen na zid ili stup.

Način opisivanja proizvoda "Kanta za ......." upućuje na suženi izbor proizvoda što na kraju smanjuje potencijalni broj ponuda odnosno povisuje ukupni iznos ponude po javnoj nabavi što je u suprotnosti s ciljem javne nabave. Tražimo da se konkretni predmet nabave izdvoji u posebnu grupu koja sadrži proizvode koji nisu definirani normom EN 840.

5. Na upit gospodarskog subjekta koji glasi:

U točki 2.4 Dokumentacije navodite :
Uz poštovanje obveznih nacionalnih tehničkih pravila, pod uvjetom da su u skladu s pravom Europske unije, tehničke specifikacije se formuliraju ili upućivanjem na tehničke specifikacije definirane u Dodatku IV. Zakona, pri čemu svaka uputa mora biti popraćena izrazom »ili jednakovrijedno«.

U navedenom tekstu nedostaje drugi "ili" odnosno alternativa "upućivanjem na tehničke specifikacije"...

Dajemo odgovor kako slijedi:

Javni naručitelj je sukladno čl. 81. 3. Zakona o javnoj nabavi, uz poštovanje obveznih nacionalnih tehničkih pravila, pod uvjetom da su u skladu s pravom Europske unije, tehničke specifikacije formulirao upućivanjem na tehničke specifikacije definirane u Dodatku IV. Zakona i izrazom »ili jednakovrijedno«.

5. Na upit gospodarskog subjekta koji glasi:

Komunalna oprema koja je predmet nabave mora biti nova (godina proizvodnje 2013. ili 2014.), nekorištena i u ispravnom stanju.

Tražimo mogućnost nuđenja opreme proizvedene i 2015. godine.

Dajemo odgovor kako slijedi:

Naručitelj dopušta nuđenje opreme proizvedene i 2015.godine.


OPĆINA PRIVLAKA
Ovlašteni predstavnik naručitelja
Branka Šarić, mag.iur.

SRP Općine Privlaka

SRP Općine Privlaka

Prostorni plan uređenja

Prostorni plan uređenja

Karta Općine Privlaka

Karta Općine Privlaka

Proračun

Savjetovanja s jvanošću

Proračun