Projekt: „Ojačaj svoj radni potencijal“

Projekt je u potpunosti financiran iz sredstava
Europske unije Europski socijalni fond
www.strukturnifondovi.hr
www.esf.hr

×

Poruka

Failed loading XML...

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PRIVLAKA

Općinski načelnik

KLASA: 103-01/24-01/01
URBROJ: 2196-22-02-24-2

Privlaka, 06. svibnja 2024. godine

Na temelju članka 45. Statuta Općine Privlaka („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije 04/18, 03/20 i 04/21), a sukladno Mjeri aktivne politike zapošljavanja u 2024. godini-Javni rad iz nadležnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Općina Privlaka raspisuje

JAVNI POZIV za prijam u radni odnos na određeno vrijeme po Programu javnog rada -  Sport za društvenu zajednicu

LAG Bosutski niz je početkom lipnja 2023. godine započeo je s provedbom projekta “Društvena (NE) jednakost” s ciljem uključivanja mladih s područja LAG-a Bosutski niz u procese donošenja odluka, s naglaskom na teže dostupne mlade u manjim i ruralnim sredinama, kroz definiranje Preporuka za unaprjeđenje kvalitete života mladih na ruralnim područjima LAG-a Bosutski niz, te kroz strukturirane dijaloge između mladih i predstavnika lokalnih donositelja odluka.

Sunčane elektrane financiraju se iz projekta „Sunčani krovovi u Općini Andrijaševci, Stari Jankovci i Općini Privlaka“ (referentni broj 16). U ovom projektu, Općina Andrijaševci je nositelj projekta, a partneri su Općina Stari Jankovci i Općina Privlaka. Projekt se financira  iz Financijskog mehanizma Europskog gospodarskog prostora (EGP) za razdoblje od 2014. do 2021. godine u okviru provedbe programa “Energija i klimatske promjene”. Ukupna vrijednost Projekta  iznosi 286.190,22 EUR, a  prihvatljivi troškovi iznose 243.261,68 EUR

SRP Općine Privlaka

SRP Općine Privlaka

Prostorni plan uređenja

Prostorni plan uređenja

Karta Općine Privlaka

Karta Općine Privlaka

Proračun

Savjetovanja s jvanošću

Proračun