Projekt: „Ojačaj svoj radni potencijal III“

Projekt je u potpunosti financiran iz sredstava
Europske unije Europski socijalni fond
www.strukturnifondovi.hr
www.esf.hr

Općina Privlaka provela je veći dio postupaka jednostavne nabave za Projekt izgradnje Poučne staze i pratećeg sadržaja u Općini Privlaka, sukladno Uputama za prikupljanje ponuda i provedbu postupaka jednostavne nabave, a financira se iz Mjere 8 „Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma“, podmjera 8.5 „Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava“, Operacija 8.5.2 „Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture“.

SRP Općine Privlaka

SRP Općine Privlaka

Prostorni plan uređenja

Prostorni plan uređenja

Karta Općine Privlaka

Karta Općine Privlaka

Proračun

Savjetovanja s jvanošću

Proračun