Projekt: „Ojačaj svoj radni potencijal“

Projekt je u potpunosti financiran iz sredstava
Europske unije Europski socijalni fond
www.strukturnifondovi.hr
www.esf.hr

×

Poruka

Failed loading XML...

Općina Privlaka smještena je u središnjem dijelu Vukovarsko - srijemske županije, a susjedne jedinice lokalne samouprave su:


- Općina Gradište (na jugozapadu)
- Općina Cerna (na zapadu)
- Općina Andrijaševci (na zapadu)
- Grad Vinkovci (na sjeveru)
- Općina Stari Jankovci (na sjeverozapadu)
- Općina Otok (na jugoistoku)
Sve susjedne jedinice lokalne samouprave u su sastavu Vukovarsko - srijemske županije. Teritorijalnim ustrojem od 30. prosinca 1992. godine područje današnje Općine Privlaka uspostavljeno je u sastavu Vukovarsko - srijemske županije u sklopu Općine Otok, no od
07.veljače 1997. godine, prema novom Zakonu o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj (NN 10/97), Općine Privlaka je uspostavljena kao jedna od 26 jedinica lokalne samouprave u sastavu Vukovarsko - srijemske županije. Općina Privlaka svom sastavu ima samo naselje Privlaka, koje je ujedno i općinsko centar.

POLOŽAJ OPĆINE PRIVLAKA U VUKOVARSKO - SRIJEMSKOJ ŽUPANIJI

Numerički pokazatelji

Površina Općine Privlaka je 52,4 km2, od čega je 57,0% (29,9 km2) poljoprivrednog zemljišta, a 35,8% (18,7 km2) su šume. Općina Privlaka zauzima 2,1% od ukupnog teritorija Vukovarsko - srijemske županije (ukupna površina Županije je 2.444,5 km2).

Na prostoru Općine Privlaka, prema popisu stanovništva iz 2001. godine, živjelo je 3.756 stanovnika, što iznosi 1,8% od ukupnog broja stanovnika Županije (204.768 stanovnika).

Gustoća naseljenosti na području Općine Privlaka iznosila je 2001. godine 72,05 stanovnika na četvorni kilometar, što je manje od prosjeka Županije (94,6 st/km2).

SRP Općine Privlaka

SRP Općine Privlaka

Prostorni plan uređenja

Prostorni plan uređenja

Karta Općine Privlaka

Karta Općine Privlaka

Proračun

Savjetovanja s jvanošću

Proračun