Općina Privlaka nastoji svoju mrežnu stranicu učiniti pristupačnom u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora („Narodne novine“, broj 17/19) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327 od 2. prosinca 2016.)

Ova Izjava o digitalnoj pristupačnosti odnosi se na mrežnu stranicu opcina-privlaka.hr.

Kratak opis projekta: Projekt je prijavljen na Program održivog razvoja lokalne zajednice za 2020. godinu Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, čiji je cilj pridonijeti održivom razvoju lokalne zajednice u smislu poboljšanja dostupnosti lokalne infrastrukture te gospodarskoj, socijalnoj i demografskoj revitalizaciji potpomognutih područja radi uravnoteženog regionalnog razvoja svih krajeva Republike Hrvatske.

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PRIVLAKA

OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 022-05/20-01/15
URBROJ: 2188/09-02-20-1

Privlaka, 20. listopada 2020. godine

Na temelju članka 12. Programa poticanja zapošljavanja i razvoja poduzetništva („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije, broj 08/15), općinski načelnik Općine Privlaka raspisuje

SRP Općine Privlaka

SRP Općine Privlaka

Prostorni plan uređenja

Prostorni plan uređenja

Karta Općine Privlaka

Karta Općine Privlaka

Proračun

Savjetovanja s jvanošću

Proračun