Projekt: „Ojačaj svoj radni potencijal“

Projekt je u potpunosti financiran iz sredstava
Europske unije Europski socijalni fond
www.strukturnifondovi.hr
www.esf.hr

×

Poruka

Failed loading XML...

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

OPĆINA PRIVLAKA
Općinski načelnik

KLASA: 551-01/22-01/02
URBROJ: 2196-22-02-22-1

Privlaka, 09. prosinca 2022. godine

Na temelju članka 45. Statuta Općine Privlaka („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije, br.04/18, 03/20 i 04/21), Općinski načelnik Općine Privlaka objavljuje

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA  ZA ISPLATU BOŽIĆNICE UMIROVLJENICIMA, KORISNICIMA ZAJAMČENE MINIMALNE NAKNADE TE NOSITELJIMA KUĆANSTAVA BEZ PRIHODA U 2022. GODINI

I.

Pozivaju se umirovljenici s prebivalištem na području Općine Privlaka, korisnici zajamčene minimalne naknade te nositelji kućanstava bez prihoda stariji od 65 godina, da podnesu zahtjev za isplatu božićnice za 2022. godinu.

Zahtjevi se mogu podnijeti Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Privlaka do 29. prosinca 2022. godine.

II.

Pravo na podnošenje zahtjeva za isplatu božićnice imaju umirovljenici kojima mjesečna primanja ne prelaze 2.500,00 kuna.

Umirovljenici čija su mjesečna primanja veća od 2.500,00 kuna  (ostvarena od inozemnih mirovina, plaća, zakupa, najma, poticaja ili nekog drugog dohotka) nemaju pravo na isplatu božićnice.

Božićnica će se isplatiti umirovljenicima s prebivalištem na području Općine Privlaka čija ukupna mirovinska primanja (tuzemna i/ili inozemna mirovina sa svim dodacima) za listopad 2022. godine ne prelaze iznos od  2.500,00 kn i to:

Iznos mirovinskog primanja

Iznos božićnice

do 1.000,00 kuna

500,00 kuna

od 1.000,01 kuna do 1.500,00 kuna

400,00 kuna

od 1.500,01 kuna do 2.000,00 kuna

300,00 kuna

od 2.000,01 kuna do 2.500,00 kuna

200,00 kuna

III.

Pravo na podnošenje zahtjeva za isplatu božićnice imaju i korisnici zajamčene minimalne naknade te nositelji kućanstva bez ostvarenih prihoda u 2022. godini.

Iznos božićnice za osobe iz stavka 1. ove točke iznosi 500,00 kuna.

IV.

Božićnica će se isplaćivati tijekom prosinca 2022. godine na tekući/žiro račun korisnika.

V.

Umirovljenici koji ostvaruju pravo na isplatu božićnice temeljem ovog Javnog poziva, dužni su prije isplate, dostaviti:

 • zahtjev za isplatu božićnice
 • zadnji odrezak primljene mirovine (hrvatske ili inozemne) ili obavijest poslovnih banaka o mirovinskim primanjima ili potvrdu o visini mirovine izdane od HZMO-a,
 • broj tekućeg/žiro računa
 • presliku važeće osobne iskaznice

Umirovljenici koji primaju i inozemnu i tuzemnu mirovinu dužni su priložiti dokaze o visini obje mirovine.

Korisnici zajamčene minimalne naknade dužni su prije isplate dostaviti:

 • zahtjev za isplatu božićnice
 • presliku rješenja CZS o priznatom pravu na ZMN
 • broj tekućeg/žiro računa
 • presliku važeće osobne iskaznice.

Nositelji kućanstava bez prihoda stariji od 65 godina, dužni su prije isplate dostaviti:

 • zahtjev za isplatu božićnice
 • Izjavu o zajedničkim članovima kućanstva
 • broj tekućeg/žiro računa
 • potvrdu porezne uprave o visini dohotka za listopad 2022. godinu za sve članove kućanstva.

IV.

 Obrazac zahtjeva za isplatu božićnice te izjavu o zajedničkim članovima kućanstva (samo za nositelje kućanstva bez prihoda koji su stariji od 65 godina) možete preuzeti u Općini Privlaka ili na službenoj web stranici Općine Privlaka (opcina-privlaka.hr).

OPĆINSKI NAČELNIK
Darko Galić

 

SRP Općine Privlaka

SRP Općine Privlaka

Prostorni plan uređenja

Prostorni plan uređenja

Karta Općine Privlaka

Karta Općine Privlaka

Proračun

Savjetovanja s jvanošću

Proračun