Projekt: „Ojačaj svoj radni potencijal III“

Projekt je u potpunosti financiran iz sredstava
Europske unije Europski socijalni fond
www.strukturnifondovi.hr
www.esf.hr

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

OPĆINA PRIVLAKA
Općinski načelnik

KLASA: 551-01/22-01/02
URBROJ: 2196-22-02-22-1

Privlaka, 09. prosinca 2022. godine

Na temelju članka 45. Statuta Općine Privlaka („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije, br.04/18, 03/20 i 04/21), Općinski načelnik Općine Privlaka objavljuje

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA  ZA ISPLATU BOŽIĆNICE UMIROVLJENICIMA, KORISNICIMA ZAJAMČENE MINIMALNE NAKNADE TE NOSITELJIMA KUĆANSTAVA BEZ PRIHODA U 2022. GODINI

Dana 24. svibnja 2022. godine s Ministarstvom regionalnoga razvoja i fondova Europske unije potpisala Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Sunčani krovovi u Općini Andrijaševci, Stari Jankovci i Općini Privlaka“ koji se financira iz EGP financijskog mehanizma za razdoblje od 2014. do 2021.godine u okviru provedbe Programa „ENERGIJA I KLIMATSKE PROMJENE“.

Poštovani,

obavještavamo vas da je dana 25. ožujka 2022. godine na mrežnim stranicama Ravnateljstva civilne zaštite MUP objavljen Javni poziv za dostavu ponuda vlasnika stambene jedinice za stambeno zbrinjavanje raseljenih osoba iz Ukrajine u pojedinačnom smještaju.

SRP Općine Privlaka

SRP Općine Privlaka

Prostorni plan uređenja

Prostorni plan uređenja

Karta Općine Privlaka

Karta Općine Privlaka

Proračun

Savjetovanja s jvanošću

Proračun