Projekt: „Ojačaj svoj radni potencijal“

Projekt je u potpunosti financiran iz sredstava
Europske unije Europski socijalni fond
www.strukturnifondovi.hr
www.esf.hr

×

Poruka

Failed loading XML...

Poštovani,

obavještavamo vas da je dana 25. ožujka 2022. godine na mrežnim stranicama Ravnateljstva civilne zaštite MUP objavljen Javni poziv za dostavu ponuda vlasnika stambene jedinice za stambeno zbrinjavanje raseljenih osoba iz Ukrajine u pojedinačnom smještaju.

Upravni odjel za sport, mlade i demografiju Vukovarsko-srijemske županije objavio je Javni poziv za pomoć obiteljima s četvero i više djece do 18 godina na području Vukovarsko srijemske županije za 2022 godinu na sljedećem linku  https://www.vusz.hr/javni-pozivi-i-objave-vs-zupanije/javni-poziv-za-pomoc-obiteljima-sa-cetvero-i-vise-djece-do-18-godina-na-podrucju-vukovarsk

OBAVIJEST MJEŠTANIMA

Zahtjevi za priključak na kanalizaciju, zaprimat će se u općinskoj vijećnici Općine Privlaka.

Molimo Vas da sa sobom ponesete:

  1. Vaš OIB
  2. broj katastarske čestice na kojoj će biti priključak kanalizacije
  3. zadnji račun od potrošnje vode izdan od VVK o.o.

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PRIVLAKA

Općinski načelnik

KLASA: 035-01/21-01/03
URBROJ: 2188/09-02-21-1

Privlaka, 28. prosinca 2021. godine

Na temelju članka 27. stavka 5. Uredbe o uredskom poslovanju („Narodne novine“ broj 75/21) te članka 45. Statuta Općine Privlaka („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije broj 04/18, 03/20 i 04/21), Općinski načelnik donosi

SRP Općine Privlaka

SRP Općine Privlaka

Prostorni plan uređenja

Prostorni plan uređenja

Karta Općine Privlaka

Karta Općine Privlaka

Proračun

Savjetovanja s jvanošću

Proračun