Projekt: „Ojačaj svoj radni potencijal“

Projekt je u potpunosti financiran iz sredstava
Europske unije Europski socijalni fond
www.strukturnifondovi.hr
www.esf.hr

×

Poruka

Failed loading XML...

Dana 24. svibnja 2022. godine s Ministarstvom regionalnoga razvoja i fondova Europske unije potpisala Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Sunčani krovovi u Općini Andrijaševci, Stari Jankovci i Općini Privlaka“ koji se financira iz EGP financijskog mehanizma za razdoblje od 2014. do 2021.godine u okviru provedbe Programa „ENERGIJA I KLIMATSKE PROMJENE“.

U predmetnom Projektu uz nositelja Projekta Općinu Andrijaševci sudjeluju Općina Stari Jankovci i Općina Privlaka kao projektni partneri.

Provedba Projekta „Sunčani krovovi u Općini Andrijaševci, Stari Jankovci i Općini Privlaka“ traje od 24. svibnja 2022. godine do 22. veljače 2024. godine.

Ukupna vrijednost Projekta iznosi 286.190,22 EUR, s tim da ukupno prihvatljivi troškovi iznose 243.261,68 EUR.

Cilj je doprinijeti širem korištenju vlastitih prirodnih energetskih resursa, smanjenju ovisnosti o uvozu energenata i učinkovitom korištenju i smanjenju utjecaja uporabe fosilnih goriva na okoliš, ali i poboljšanju zdravlja i dobrobiti lokalnog stanovništva.  

Cilj predmetnog Projekta je doprinijeti povećanju proizvodnje energije iz OIE u ukupnoj potrošnji na području VSŽ,  energetskoj uštedi, ali i sigurnosti opskrbe. Kroz projektne aktivnosti, Nositelj Općina Andrijaševci i projektni partneri Općina Stari Jankovci i Općina Privlaka, postaviti će ukupno 11 integriranih fotonaponskih elektrana na zgrade javne namjene u vlasništvu Općina. Postavljanjem integriranih fotonaponskih elektrana povećati će se godišnja proizvodnja za 175,75 MWh iz energije sunca i smanjiti godišnje emisije CO2 za 58 t. Sve elektrane biti će povezane na elektroenergetsku mrežu, a proizvedena energija biti će namijenjena upotrebi od strane nositelja i partnera.

Za potrebu provedbe projektnih aktivnosti osigurani su svi materijalni i financijski uvjeti, a Prijavitelj raspolaže operativnim, tehničkim i financijskim kapacitetima potrebnim za provedbu aktivnosti projektnog prijedloga.

SRP Općine Privlaka

SRP Općine Privlaka

Prostorni plan uređenja

Prostorni plan uređenja

Karta Općine Privlaka

Karta Općine Privlaka

Proračun

Savjetovanja s jvanošću

Proračun