Projekt: „Ojačaj svoj radni potencijal“

Projekt je u potpunosti financiran iz sredstava
Europske unije Europski socijalni fond
www.strukturnifondovi.hr
www.esf.hr

×

Poruka

Failed loading XML...

Poziv za dostavu ponuda za predmet nabave Usluga stručnog nadzora nad radovima na izgradnji prometnice, pješačke i biciklističke staze u Ulici Josipa Kozarca, Evidencijski broj nabave: JN-61/2019
Prilozi:
1. Poziv za dostavu ponuda
2. Ponudbeni list
3. Troškovnik

SRP Općine Privlaka

SRP Općine Privlaka

Prostorni plan uređenja

Prostorni plan uređenja

Karta Općine Privlaka

Karta Općine Privlaka

Proračun

Savjetovanja s jvanošću

Proračun