Projekt: „Ojačaj svoj radni potencijal III“

Projekt je u potpunosti financiran iz sredstava
Europske unije Europski socijalni fond
www.strukturnifondovi.hr
www.esf.hr

REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

grbprivlaka

OPĆINA PRIVLAKA

Jedinstveni upravni odjel

Povjerenstvo za provedbu oglasa

KLASA: 112-03/15-01/01

URBROJ: 2188/09-01-15-3

Privlaka, 12. kolovoza 2015. godine

 

Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11– dalje u tekstu: ZSN), Povjerenstvo za provedbu oglasa za zapošljavanje na određeno vrijeme, utvrđuje sljedeće:

Na objavljeni oglas pristigla je jedna pravodobna i potpuna prijava koja ispunjava sve formalne uvjete propisane oglasom te se stoga kandidatkinja Branka Šarić, Ulica Ive Lole Ribara 22, Privlaka, poziva na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti koja će se održati dana 17. kolovoza 2015. godine, s početkom u 10,00 sati u Općini Privlaka, Faličevci 7.

Ukoliko kandidatkinja ostvari najmanje 50 % bodova na provjeri znanja i sposobnosti, Povjerenstvo će provesti i intervju istoga dana.

 

Predsjednik Povjerenstva

Antun Grčević

SRP Općine Privlaka

SRP Općine Privlaka

Prostorni plan uređenja

Prostorni plan uređenja

Karta Općine Privlaka

Karta Općine Privlaka

Proračun

Savjetovanja s jvanošću

Proračun