Projekt: „Ojačaj svoj radni potencijal“

Projekt je u potpunosti financiran iz sredstava
Europske unije Europski socijalni fond
www.strukturnifondovi.hr
www.esf.hr

×

Poruka

Failed loading XML...

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

OPĆINA PRIVLAKA

NAČELNIK

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

tel: 032/398-822, fax: 032/398-487

KLASA: 022-05/16-01/13

URBROJ: 2188/09-02-16-1

Privlaka, 07. travnja 2016. godine

 

Na temelju članka 12. Programa poticanja zapošljavanja i razvoja poduzetništva za 2015. godinu („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije, broj 08/15), načelnik Općine Privlaka raspisuje

JAVNI POZIV I. POTICANJE ZAPOŠLJAVANJA

Podnositelji zahtjeva (korisnici poticaja) mogu biti postojeća i nova mala trgovačka društva, obrti i obiteljska gospodarstva sa sjedištem u Privlaci koji nemaju nepodmirenih obveza prema Općini Privlaka, kao i nepodmirenih obveza na ime javnih davanja koje prati nadležna Porezna uprava.

Korisnici poticanja zapošljavanja mogu biti isključivo u slučaju zapošljavanja nezaposlenih osoba s područja općine Privlaka.

Izuzetno korisnici poticaja mogu biti i osobe iz stavka 1. koji imaju nepodmirenih obveza prema Općini Privlaka i obvezama na ime javnih davanja koje prati Porezna uprava u slučaju da je istima odgođena naplata ili odobrena obročna otplata koja se redovito podmiruje.


Korisnici poticaja ne mogu biti osobe iz prethodnog stavka ukoliko su kao porezni obveznici prikazani na službenim stranicama Porezne uprave kao dužnici, a isti su registrirali

svoje poslovanje pod drugim pravnim ili fizičkim osobama.

Korisnici poticaja mogu podnijeti zahtjev za potporu za:

 1. nezaposlene osobe prijavljene na Zavodu za zapošljavanje koje nisu tijekom 2016. godine bile u radnom odnosu kod podnositelja zahtjeva,
 2. osobe koje su već bile zaposlene kod podnositelja zahtjeva tijekom 2016. godine, ali im radni odnos nije prestao i nije ponovno počeo unazad 30 dana od dana objave javnog poziva (sezonski poslovi, povećan opseg posla…).

Uz zahtjev za dodjelu poticaja za zapošljavanje potrebno je priložiti:

 1. izvadak o upisu u odgovarajući registar,
 2. izjavu poslodavca o broju zaposlenih na dan podnošenja zahtjeva,
 3. izvješće o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja (JOPPD obrazac) za prethodni mjesec, ovjeren od strane porezne uprave,
 4. popis osoba za koje se traži potpora,
 5. dokaz da je osoba za koju se traži potpora nezaposlena (potvrda HZZ-a)
 6. preslika osobne iskaznice osobe za koju se traži potpora,
 7. obrazac prijave na Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje*[1]
 8. potvrda Porezne uprave o nepostojanju duga na ime javnih davanja koje prati Porezna uprava ne starija od 30 dana,
 9. potvrda Općine Privlaka o nepostojanju duga prema općini.

II.
POTICANJE POČETKA OBAVLJANJA REGISTRIRANE
DJELATNOSTI

Poticajne mjere za početak obavljanja registrirane djelatnosti odnose se na sve korisnike navedene u točki I., a koje su u 2016. godini započele ili će započeti obavljanje registrirane djelatnosti.

U zahtjevu za dodjelu poticaja potrebno je obrazložiti koja se djelatnost namjerava registrirati.

Uz zahtjev za dodjelu poticaja za početak obavljanja registrirane djelatnosti potrebno je priložiti*[2]:

 1. izvadak o upisu u odgovarajući registar,
 2. potvrda Porezne uprave o nepostojanju duga na ime javnih davanja ne starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva za dodjelu poticaja,
 3. ovjereni obrazac prijave u registar obveznika poreza na dohodak /ili izjava da nije upisan u registar obveznika poreza na dohodak za OPG,
 4. ovjereni obrazac prijave na Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje,
 5. presliku osobne iskaznice,
 6. izjava da podnositelj nije u radnom odnosu kod drugog poslodavca,
 7. potvrda Općine Privlaka o nepostojanju duga prema Općini.

III.

Zahtjevi se podnose u roku od 30 dana od dana objave na oglasnoj ploči i na Internet stranicama Općine Privlaka (www.opcina-privlaka.hr) na adresu:

OPĆINA PRIVLAKA
FALIČEVCI 7
32 251 PRIVLAKA
s naznakom: JAVNI POZIV – POTICANJE ZAPOŠLJAVANJA.

NAČELNIK
Darko Galić

                                                                                             

[1] * Dostavlja se nakon odobrenja zahtjeva za poticanje.

[2] *Navedenu dokumentaciju već registrirane djelatnosti dostavljaju odmah pri podnošenju zahtjeva , a fizičke osobe koje namjeravaju registrirati djelatnost uz zahtjev prilažu samo kopiju osobne, a ostalu dokumentaciju nakon provedene registracije djelatnosti.

SRP Općine Privlaka

SRP Općine Privlaka

Prostorni plan uređenja

Prostorni plan uređenja

Karta Općine Privlaka

Karta Općine Privlaka

Proračun

Savjetovanja s jvanošću

Proračun