Projekt: „Ojačaj svoj radni potencijal“

Projekt je u potpunosti financiran iz sredstava
Europske unije Europski socijalni fond
www.strukturnifondovi.hr
www.esf.hr

×

Poruka

Failed loading XML...

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

OPĆINA PRIVLAKA
Povjerenstvo za provedbu Javnog natječaja za imenovanje Pročelnika/Pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Privlaka

Privlaka, 22. ožujka 2017. godine

Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11), Povjerenstvo za provedbu Javnog natječaja za imenovanje pročelnika/pročenice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Privlaka (dalje: Povjerenstvo) , poziva Ines Marijanović, Vrtno naselje 18, 32 251 Privlaka na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti koja će se održati dana 28. ožujka 2017. godine, s početkom u 8,00 sati u općinskoj vijećnici, na adresi Faličevci 7.
Ukoliko kandidatkinja ostvari najmanje 50 % bodova na provjeri znanja i sposobnosti, Povjerenstvo će provesti i intervju istoga dana.

Predsjednik Povjerenstva
Antun Grčević

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
 
OPĆINA PRIVLAKA
Povjerenstvo za provedbu Javnog natječaja za imenovanje upravitelja pogona

Privlaka, 22. ožujka 2017. godine

Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11), Povjerenstvo za provedbu Javnog natječaja za imenovanje upravitelja pogona (dalje: Povjerenstvo), poziva Krunoslava Grgurovca, Ulica bana Josipa Šokčevića 87, 32 251 Privlaka,  na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti koja će se održati dana 28. ožujka 2017. godine, s početkom u 8,00 sati u općinskoj vijećnici, na adresi Faličevci 7.
Ukoliko kandidat ostvari najmanje 50 % bodova na provjeri znanja i sposobnosti, Povjerenstvo će provesti i intervju istoga dana.

Predsjednik Povjerenstva
Antun Grčević


REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

OPĆINA PRIVLAKA
Povjerenstvo za provedbu Javnog natječaja za prijam u službu

Privlaka, 22. ožujka 2017. godine

Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11), Povjerenstvo za provedbu Javnog natječaja za prijam u službu  (dalje: Povjerenstvo) , poziva:

1.    Branku Šarić, Ulica Ive Lole Ribara 22, 32 251 Privlaka,  
2.    Martinu Prakaturović, Faličevci 5, 32 251 Privlaka,

na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti koja će se održati dana 28. ožujka 2017. godine, s početkom u 8,00 sati u općinskoj vijećnici, na adresi Faličevci 7.

Ukoliko kandidatkinje ostvare najmanje 50 % bodova na provjeri znanja i sposobnosti, Povjerenstvo će provesti i intervju istoga dana.

Predsjednik Povjerenstva
Antun Grčević

SRP Općine Privlaka

SRP Općine Privlaka

Prostorni plan uređenja

Prostorni plan uređenja

Karta Općine Privlaka

Karta Općine Privlaka

Proračun

Savjetovanja s jvanošću

Proračun