JAVNI NATJEČAJ za financiranje programa/projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Privlaka u 2018. godini

SRP Općine Privlaka

SRP Općine Privlaka

Prostorni plan uređenja

Prostorni plan uređenja

Karta Općine Privlaka

Karta Općine Privlaka

Proračun

Savjetovanja s jvanošću

Proračun