Projekt: „Ojačaj svoj radni potencijal“

Projekt je u potpunosti financiran iz sredstava
Europske unije Europski socijalni fond
www.strukturnifondovi.hr
www.esf.hr

×

Poruka

Failed loading XML...

Sukladno članku 42. stavku 1. i članku 44. stavku 1. Zakona o koncesijama („Narodne novine“ broj 69/17), Općina Privlaka, Općinsko vijeće je dana 21. listopada 2019. objavilo u Elektronskom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske Obavijest o namjeri davanja koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Privlaka.

Obavijest je dostupna ovdje i na web stranici: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/  

Dokumentacija za nadmetanje se može preuzeti na web stranici: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/ i u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Privlaka, radnim danom od 8:00 do 15:00 sati, do isteka roka za podnošenje ponuda.

Ponude moraju biti dostavljene, bez obzira na način dostave, do 21. studenoga 2019. godine do 12:00 sati.

Javno otvaranje ponuda održat će se 21. studenoga 2019. godine u 12:00 sati u prostorijama Općine Privlaka, Faličevci 7, 32251 Privlaka.

SRP Općine Privlaka

SRP Općine Privlaka

Prostorni plan uređenja

Prostorni plan uređenja

Karta Općine Privlaka

Karta Općine Privlaka

Proračun

Savjetovanja s jvanošću

Proračun