Projekt: „Ojačaj svoj radni potencijal“

Projekt je u potpunosti financiran iz sredstava
Europske unije Europski socijalni fond
www.strukturnifondovi.hr
www.esf.hr

×

Poruka

Failed loading XML...

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PRIVLAKA

Općinsko vijeće

KLASA: 021-05/19-01/15
URBROJ: 2188/09-03-20-7
Privlaka, 27. veljače 2020. godine

Na temelju članka 29. Statuta Općine Privlaka („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije, broj 04/18) i članka 12. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Privlaka („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije broj 25/14), Općinsko vijeće objavljuje

 REZULTATE IZBORA ZA ČLANOVE I ZAMJENIKE ČLANOVA SAVJETA MLADIHOPĆINE PRIVLAKA

 

I. Na 26. Sjednici Općinskog vijeća održanoj dana 27. veljače 2020. godine, od ukupno 13 općinskih vijećnika glasovalo je 11 prisutnih vijećnika. Svi predloženi kandidati/kandidatkinje su dobili po 10 glasova.

 

II. Sukladno dobivenim glasovima u Savjet mladih Općine Privlaka izabrani su:

 

  1. Kandidatkinja: GABRIJELA ANTOLOVIĆ

Zamjenik kandidatkinje: MARKO BLAŽEVIĆ

Predlagatelj: Neformalna skupina mladih

 

  1. Kandidatkinja: VALENTINA MITAR

Zamjenica kandidatkinje: ANDREA PERKUNIĆ

Predlagatelj: Mladež Hrvatske demokratske zajednice Privlaka

 

  1. Kandidat: MIHAEL ZAVIŠIĆ

Zamjenica kandidata: MIRNA MILJEVIĆ

Predlagatelj: Neformalna skupina mladih

 

  1. Kandidatkinja: ANJA ŽIVKOVIĆ,

Zamjenica kandidatkinje: MIRTA DOMITROVIĆ

Predlagatelj: Mladež Hrvatske demokratske zajednice Privlaka

 

  1. Kandidatkinja: KSENIJA ŽIVKOVIĆ

Zamjenica kandidatkinje: TEA KRISTIĆ

Predlagatelj: Mladež Hrvatske demokratske zajednice Privlaka

 

III. Ovi Rezultati izbora objavit će se na oglasnoj ploči i internet stranici Općine Privlaka.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA

Antun Grčević   

SRP Općine Privlaka

SRP Općine Privlaka

Prostorni plan uređenja

Prostorni plan uređenja

Karta Općine Privlaka

Karta Općine Privlaka

Proračun

Savjetovanja s jvanošću

Proračun