Projekt: „Ojačaj svoj radni potencijal“

Projekt je u potpunosti financiran iz sredstava
Europske unije Europski socijalni fond
www.strukturnifondovi.hr
www.esf.hr

×

Poruka

Failed loading XML...

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PRIVLAKA

Povjerenstvo za dodjelu stipendija

KLASA: 604-01/20-01/01
URBROJ: 2188/09-04-21-37

Privlaka, 03. veljače 2021. godine

Sukladno članku 11. Pravilnika o stipendiranju redovnih studenata („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije, broj 16/20), Povjerenstvo za dodjelu stipendija objavljuje

KONAČNU LISTU KANDIDATA  - STIPENDIJE 2020./2021.

IME I PREZIME KANDIDATA KOJI SU OSTVARILI PRAVO      

 1. Gabriel Jokić
 2. Franjo Čopčić
 3. Ilija Lučić
 4. Danijela Šarić
 5. Dario Alduk
 6. Ivan Mijatović
 7. Mihael Zavišić
 8. Tea Vaktarić
 9. Ivan Herkvi
 10. Robert Benković
 11. Antonio Vukovac
 12. Valentina Kostančar
 13. Ivan Vučina
 14. Martina Begonja
 15. Matej Majstorović                                                                                                     

POVJERENSTVO:

 1.  Antun Grčević          
 2.  Jelena Luketić          
 3.  Daria Bićanić           

SRP Općine Privlaka

SRP Općine Privlaka

Prostorni plan uređenja

Prostorni plan uređenja

Karta Općine Privlaka

Karta Općine Privlaka

Proračun

Savjetovanja s jvanošću

Proračun