Projekt: „Ojačaj svoj radni potencijal“

Projekt je u potpunosti financiran iz sredstava
Europske unije Europski socijalni fond
www.strukturnifondovi.hr
www.esf.hr

×

Poruka

Failed loading XML...

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PRIVLAKA

Povjerenstvo za dodjelu stipendija

KLASA: 604-01/22-01/01
URBROJ: 2196-22-02-23-23

Privlaka, 20. siječnja 2023. godine

Sukladno članku 11. Pravilnika o stipendiranju redovnih studenata („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije, broj 16/20), Povjerenstvo za dodjelu stipendija objavljuje

LISTU KANDIDATA  -STIPENDIJE 2022./2023.-

IME I PREZIME KANDIDATA KOJI SU OSTVARILI PRAVO

 1. Darija Vidović
 2. Monika Borac
 3. Ana Vučina
 4. Iva Domitrović
 5. Niko Marić
 6. Danijela Šarić
 7. Matej Ugarković
 8. Nikolina Šarić
 9. Ana Domac
 10. Nikolina Šarić
 11. Dario Alduk

Sukladno članku 11. stavku 3. Pravilnika o stipendiranju redovnih studenata („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije, broj 16/20), kandidati imaju pravo prigovora na utvrđenu listu u roku od 8 dana od dana objave na oglasnoj ploči i internet stranici Općine Privlaka.

POVJERENSTVO:

 1. Josip Rosandić
 2. Kristina Miškić
 3. Daria Bićanić           

SRP Općine Privlaka

SRP Općine Privlaka

Prostorni plan uređenja

Prostorni plan uređenja

Karta Općine Privlaka

Karta Općine Privlaka

Proračun

Savjetovanja s jvanošću

Proračun