Projekt: „Ojačaj svoj radni potencijal“

Projekt je u potpunosti financiran iz sredstava
Europske unije Europski socijalni fond
www.strukturnifondovi.hr
www.esf.hr

×

Poruka

Failed loading XML...

Razgovor sa načelnikom Općine Privlaka za portal www.vinkovci.com.hr. Ispričao nam je što se sve postiglo u protekle dvije godine, te što sve još privlačani mogu očekivati u budućnosti!

Gospodine Galić, možete li nam reći nešto o Vama?!


Dužnost načelnika Općine Privlaka obavljam dvije godine, a predsjednik Općinskog vijeća sam od 1997. godine.  Uključen sam u aktivnosti Općine Privlaka još od prije rata, a za prve lokalne izbore sam bio redsjednik Skupštine mjesne zajednice i ratni predsjednik kriznog štaba. Nakon toga sam se malo udaljio zbog drugih obaveza, ali sam uvijek pratio sve što se oko naše općine Privlaka događa.

S obzirom na teško gospodarsko stanje u proteklih par godina u općini Privlaka se puno toga gradi i  renovira. Možete li nam navesti što se konkretno izgradilo i što se priprema u općini Privlaka?
Izrada projektne dokumentacije i izrađeni projekti komunalne infrastrukture i drugi projekti.

Tijekom prošle i ove godine radilo se na izradi idejnog i glavnog projekta gospodarske zone. Za idejni projekt je ishođena  građevinska dozvola, a glavni projekt je pripremljen i za ishođenje potvrde glavnog projekta od strane Ureda za prostorno uređenje.

Također su tijekom ove i prošle godine izvršene i ciljane izmjene prostornog plana u svrhu legaliziranja farmi i obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava s ciljem omogućavanja pristupa sredstvima iz EU fondova.

Važno je napomenuti da bez navedene legalizacije, farme jednostavno neće moći egzistirati.

Također tijekom ove i prošle godine Općinsko vijeće Općine Privlaka usvojilo je Urbanistički plan uređenja zone poljoprivredne namjene koja je predviđena za izgradnju farmi, a nalazi se van naselja Privlaka i zadovoljava sve potrebne norme. Na taj način omogućeno je obiteljskim gospodarstvima i drugim pravnim i fizičkim osobama, ukoliko postoji njihova zainteresiranost, da mogu na području katastarske općine Privlaka, ali van naselja prići izgradnji objekata za razvoj stočarstva.

Od projektne dokumentacije za općinu Privlaka bitno je istaknuti da je u tijeku izrada projekata konstrukcije i dogradnje ambulante Doma zdravlja, gdje će se postojeća zgrada rekonstruirati sa dogradnjom 120m2 dodatnog prostora, gdje će biti pored navedenih liječničkih timova opće prakse i specijalistička stomatološka ambulanta.

Nadalje od projektne dokumentacije, u tijeku je izrada projekta Narodne knjižnice i čitaonice sa sadržajima koji su predviđeni zakonu za veličinu mjesta Privlaka. Radi se o procijenjenoj veličini  prostora cca 600m2 potrebnih sadržaja Narodne knjižnice i čitaonice, gdje bi bili po projektu predviđeni sadržaji za sve dobne kategorije stanovništva na području Općine Privlaka, dakle od predškolskog uzrasta, školskog, učeničkog, studentskog do prostora za umirovljeničku populaciju.

Radi se i na projektima nerazvrstanih cesta, jednostavnije rečeno, poljskih putova na području općine Privlaka, dakle ne možemo više niti poljske putove raditi  bez potrebne projektne dokumentacije, te je u tijeku izrada projektne dokumentacije, odnosno ishođenje lokacijske dozvole za poljski put ili kako ga mi to zovemo u samom naselju  Privlaka Lenije Berišinci. Cijeli projekt i navedeni rade se u cilju pristupa EU fondovima kako bi mogli kandidirati projekte, odnosno imati ih pripremljeni na vrijeme kad potencijalni natječaji budu otvoreni.

Od svih planiranih projekata najznačajniji za općinu Privlaka je u tijeku, a to je priprema postupka javne nabave za izradu projektne dokumentacije za kolektorsku mrežu druge i treće faze i pročistača otpadnih voda. Procjenjujemo da ćemo projekt završiti do travnja iduće godine te da ćemo isti projekt moći kandidirati prema otvorenim fondovima za jedinice lokalne samouprave.

Od projektne dokumentacije  tijekom 2011.  godine ishođena je lokacijska dozvola i potvrda glavnog projekta za proširenje vodovodne mreže na području općine Privlaka, gdje smo najavljenim projektom obuhvatili u cijelosti dijelove stambenog naselja, koji su zbog proširenja samog naselja ostali bez vodovodne mreže.  Radi se o ukupnoj dužini od 6,5 kilometara potrebne dogradnje vodovodne mreže. Također je u izradi projekt rekonstrukcije postojeće vodovodne mreže u dužini od 10 kilometara, radi priključenja na regionalni vodoopskrbni sustav jer se procjenjuje da postojeća vodovodna mreža ne bi izdržala pritisak koji će dostići prilikom priključenja na regionalni vodoopskrbni sustav.

U ovom dijelu rekonstrukcije vodovodne mreže nositelj projekta je Vinkovački vodovod i kanalizacija.

Izgradnja kanalizacijske mreže na području općine Privlaka u cijelo sti se financira od strane Vlade Republike Hrvatske i Hrvatskih voda.

Pored navedenog važno je istaknuti da smo po zakonskoj dužni izradili plan zbrinjavanja građevinskog otpada 2007/2013.

Čeka Vas poprilično puno obaveza i radova u općini! Možete li nam reći koji radovi se sada izvode?!
Radovi u Općini Privlaka
Za radove koji su u tijeku važno je istaknuti radove na kolektorskoj mreži prve faze gdje je proveden postupak javne nabave u preostaloj cjelokupnoj vrijednosti prve faze u vrijednosti od 7 milijuna kuna, a trenutno su radovi u vrijednosti od 3 milijuna kuna.

Kao što sam već naveo, također iz programa EIB2 Ministarstvo regionalnog razvoja,  Općina Privlaka i izvoditelj radova, koji je u postupku javne nabave, a postupak javne nabave je provodilo Ministarstvo regionalnog razvoja, izabran je Koteks Osijek za asfaltiranje sporednih ulica. Ukupna vrijednost radova je 2,5 milijuna kuna. Učešće Općine Privlaka u sufinanciranju cca 500.000 kn odnosno 20% od ukupne vrijednosti projekta.


Početak rada na asfaltiranju ulica u općini Privlaka
U ovoj etapi radova izvršit će se asfaltiranje dijela školske ulice, Strossmayerove, Kolodvorske, Frankopanske, Ante Starčevića, Josipa Lovretića, Miroslava Krleže, Ivana Domca i Faličevci.

Krajnji rok za završetak radova na asfaltiranju ulica u Privlaci predviđamo sredinom studenog. Radovi će početi 10.10.2011. i za sada nam vremenske prilike idu na ruku.

Asfaltiranje nerazvrstanih cesta, odnosno sporednih ulica kako ih mi jednostavno nazivamo, financira se iz EIB2 u iznosu od 80%, a tijekom prošle godine od Ministarstva regionalnog razvoja i Županije Vukovarsko-srijemske za pomoć izrade projektne dokumentacije dobili smo cca 250.00 kn ciljano za izradu projektne dokumentacije.


Općina Privlaka u svojim obavezama provodi i socijalni program. Kakvo je stanje po tom pitanju u  općini Privlaka?
Općina Privlaka u svojim obvezama provodi i socijalni program na području općine Privlaka i to na razne načine.

Socijalni program se sastoji u subvencioniranju troškova stanovanja socijalno ugroženih stanovnika na području općine Privlaka temeljem ostvarenog prava na stalnu socijalnu pomoć nadležnog ureda Centra za socijalnu skrb općine Vinkovci.

Na žalost moram napomenuti da su ti troškovi imali značajno povećanje u proteklom periodu zbog gospodarske situacije, gdje je i jedan broj stanovnika Privlake ostao bez posla.

Od daljnjih socijalnih izdavanja Općina Privlaka povremeno pomaže socijalno ugrožene osobe putem jednokratnih pomoći, a također subvencioniramo prijevoz učeničkih karata srednjoškolaca autobusom što u mjesečnom iznosu troškova za prijevoz autobusom i prijevoz vlakom iznosi 28.000 kuna.

Tijekom prošle godine Općina Privlaka je po prvi puta raspisala natječaj za studentske stipendije te iste i dodijelila svima koji su podnijeli molbu.

Možemo reći da su te stipendije u skromnom iznosu od 500 kuna, ali da su korisnici zadovoljni i sa tim iznosom.

Važno je napomenuti da su sve socijalne naknade i socijalna primanja redovno isplaćuju i možemo reći da je prema proračunu za prošlu godinu Općina Privlaka iz proračunskih sredstava isplatila oko 650.000 kuna po svim vidovima korištenja socijalnih programa.

Izvor: www.vinkovci.com.hr

 {gallery}/vijesti/razgovor_za_vinkovci{/gallery}

SRP Općine Privlaka

SRP Općine Privlaka

Prostorni plan uređenja

Prostorni plan uređenja

Karta Općine Privlaka

Karta Općine Privlaka

Proračun

Savjetovanja s jvanošću

Proračun