Zakonom o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama („Narodne novine“ 90/11) koji je stupio na snagu 10. Kolovoza 2011. godine
, omogućeno je vlasnicima/investitorima zgrada zgrada izgrađenih bez akta kojim se odobrava građenje, odnosno protivno tom aktu, da ishođenjem rješenja o izvedenom stanju,od nadležnog tijela, takve zgrade ozakone (legaliziraj u).

SRP Općine Privlaka

SRP Općine Privlaka

Prostorni plan uređenja

Prostorni plan uređenja

Karta Općine Privlaka

Karta Općine Privlaka

Proračun

Savjetovanja s jvanošću

Proračun