Projekt: „Ojačaj svoj radni potencijal“

Projekt je u potpunosti financiran iz sredstava
Europske unije Europski socijalni fond
www.strukturnifondovi.hr
www.esf.hr

×

Poruka

Failed loading XML...

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PRIVLAKA
Jedinstveni upravni odjel

KLASA: 402-05/14-01/01
URBROJ: 2188/09-01-14-1
Privlaka, 03. studenoga 2014. godine

POZIV
svim potencijalnim korisnicima za prijavu programa za uvrštenje u Proračun Općine Privlaka za 2015. godinu


Pozivaju se sve udruge (sportske, kulturne i ostale) i druge pravne osobe registrirane na području Općine Privlaka – potencijalni korisnici sredstava Proračuna Općine Privlaka da dostave prijavu programa za uvrštenje u Proračun Općine Privlaka za dodjelu sredstava za 2015. godinu.
Prijava se podnosi na utvrđenom obrascu:
- zahtjev za financiranje u 2015. godini (dostupan u općini i na našoj Internet stranici),
uz koji je potrebno priložiti:
- Program rada i aktivnosti za 2015. godinu,
- Financijski plan prihoda i rashoda za 2015. godinu,
- Izvješće o izvršenju financijskog plana za razdoblje siječanj – rujan 2014. godine, s
analizom izvršenja programa rada,
- preslika rješenja o registraciji,
- spisak korisnika aktivnosti s područja Općine Privlaka.
Prijave koje ne udovoljavaju uvjetima iz ovog Poziva, kao i one koje pristignu van roka neće se razmatrati.
Rok za podnošenje prijave je 10. prosinca 2014. godine.
Prijave u skladu s ovim Pozivom predaju se u Jedinstveni upravni odjel Općine Privlaka.

v.d. PROČELNICE
Ines Marijanović, dipl. iur.

SRP Općine Privlaka

SRP Općine Privlaka

Prostorni plan uređenja

Prostorni plan uređenja

Karta Općine Privlaka

Karta Općine Privlaka

Proračun

Savjetovanja s jvanošću

Proračun