Projekt: „Ojačaj svoj radni potencijal“

Projekt je u potpunosti financiran iz sredstava
Europske unije Europski socijalni fond
www.strukturnifondovi.hr
www.esf.hr

×

Poruka

Failed loading XML...

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PRIVLAKA
Jedinstveni upravni odjel

KLASA: 402-05/13-01/01
URBROJ: 2188/09-01-13-1
Privlaka, 28. studenoga 2013. godine

POZIV


svim potencijalnim korisnicima za prijavu programa za uvrštenje u Proračun Općine Privlaka za 2014. godinu
Pozivaju se sve udruge (sportske, kulturne i ostale) i druge pravne osobe registrirane na području Općine Privlaka – potencijalni korisnici sredstava Proračuna Općine Privlaka da dostave prijavu programa za uvrštenje u Proračun Općine Privlaka za dodjelu sredstava za 2014. godinu.
Prijava se podnosi na utvrđenom obrascu:
- zahtjev za financiranje u 2014. godini (dostupan u općini i na našoj Internet stranici), uz koji je potrebno priložiti:
- Program rada i aktivnosti za 2014. godinu,
- Financijski plan prihoda i rashoda za 2014. godinu,
- Izvješće o izvršenju financijskog plana za razdoblje siječanj – rujan 2013. godine, s analizom izvršenja programa rada,
- preslika rješenja o registraciji,
- spisak korisnika aktivnosti s područja Općine Privlaka.

Prijave koje ne udovoljavaju uvjetima iz ovog Poziva, kao i one koje pristignu van roka neće se razmatrati.
Rok za podnošenje prijave je 10. prosinca 2013. godine.
Prijave u skladu s ovim Pozivom predaju se u Jedinstveni upravni odjel Općine Privlaka.

v.d. PROČELNICE

 

Ines Marijanović, dipl. iur.

SRP Općine Privlaka

SRP Općine Privlaka

Prostorni plan uređenja

Prostorni plan uređenja

Karta Općine Privlaka

Karta Općine Privlaka

Proračun

Savjetovanja s jvanošću

Proračun