Projekt: „Ojačaj svoj radni potencijal“

Projekt je u potpunosti financiran iz sredstava
Europske unije Europski socijalni fond
www.strukturnifondovi.hr
www.esf.hr

×

Poruka

Failed loading XML...

II.  IZMJENA DOKUMENTACIJE ZA dodjelu koncesije za obavljanje KOMUNALNE DJELATNOSTI-SKUPLJANJE, ODVOZ I ODLAGANJE KOMUNALNOG OTPADA na području Općine Privlaka

Dana 18. rujna 2014. godine, Općina Privlaka je objavila u Elektroničkom oglasniku javne nabave novi dokument / promijenila postojeći za postupak obavljanja komunalne djelatnosti- skupljanje, odvoz i odlaganje komunalnog otpada na području općine Privlaka.

PRILOZI:
1. II. izmjena dokumentacije
2. Izmjenjeni obrazac 1 ponude
3. Obrazac 4 izjava o dostavi jamstva za provedbu ugovora o koncesiji

SRP Općine Privlaka

SRP Općine Privlaka

Prostorni plan uređenja

Prostorni plan uređenja

Karta Općine Privlaka

Karta Općine Privlaka

Proračun

Savjetovanja s jvanošću

Proračun