Projekt: „Ojačaj svoj radni potencijal“

Projekt je u potpunosti financiran iz sredstava
Europske unije Europski socijalni fond
www.strukturnifondovi.hr
www.esf.hr

×

Poruka

Failed loading XML...

POZIV
svim potencijalnim korisnicima za prijavu programa za uvrštenje u Proračun Općine Privlaka za 2015. godinu


Pozivaju se sve udruge (sportske, kulturne i ostale) i druge pravne osobe registrirane na području Općine Privlaka – potencijalni korisnici sredstava Proračuna Općine Privlaka da dostave prijavu programa za uvrštenje u Proračun Općine Privlaka za dodjelu sredstava za 2015. godinu.
Prijava se podnosi na utvrđenom obrascu:
- zahtjev za financiranje u 2015. godini (dostupan u općini i na našoj Internet stranici),
uz koji je potrebno priložiti:
- Program rada i aktivnosti za 2015. godinu,
- Financijski plan prihoda i rashoda za 2015. godinu,
- Izvješće o izvršenju financijskog plana za razdoblje siječanj – rujan 2014. godine, s
analizom izvršenja programa rada,
- preslika rješenja o registraciji,
- spisak korisnika aktivnosti s područja Općine Privlaka.
Prijave koje ne udovoljavaju uvjetima iz ovog Poziva, kao i one koje pristignu van roka neće se razmatrati.
Rok za podnošenje prijave je 10. prosinca 2014. godine.
Prijave u skladu s ovim Pozivom predaju se u Jedinstveni upravni odjel Općine Privlaka.

v.d. PROČELNICE
Ines Marijanović, dipl. iur. PREUZMI DOKUMENT: ZAHTJEV ZA FINANCIRANJE U 2015. GODINI

SRP Općine Privlaka

SRP Općine Privlaka

Prostorni plan uređenja

Prostorni plan uređenja

Karta Općine Privlaka

Karta Općine Privlaka

Proračun

Savjetovanja s jvanošću

Proračun