Projekt: „Ojačaj svoj radni potencijal“

Projekt je u potpunosti financiran iz sredstava
Europske unije Europski socijalni fond
www.strukturnifondovi.hr
www.esf.hr

×

Poruka

Failed loading XML...

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

OPĆINA PRIVLAKA
NAČELNIK
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
tel: 032/398-822, fax: 032/398-487

KLASA: 351-01/15-01/01
URBROJ: 2188/09-01-15-2
Privlaka, 05. listopada 2015. godine

            Na temelju članka 22. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 94/13) objavljuje se

OBAVIJEST O JAVNOM UVIDU U NACRT PLANA GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE PRIVLAKA ZA RAZDOBLJE

2015.-2021. GODINE

Javni uvid u nacrt Plana gospodarenja otpadom Općine Privlaka za razdoblje 2015. - 2021. godine održat će se u periodu od 7. listopada 2015. do 07. studenoga 2015. godine.

Nacrt Plana gospodarenja otpadom Općine Privlaka za razdoblje 2015. - 2021. godine biti će javno dostupan svakog radnog dana u vremenu od 08:00 do 14:00 sati u Vijećnici Općine Privlaka, kao i na službenim stranicama Općine Privlaka  (www.opcina-privlaka.hr).

Obavijest o javnom uvidu u nacrt Plana gospodarenja otpadom Općine Privlaka za razdoblje 2015. – 2021. godine objavit će se u jednom od javnih glasila-medija.

Javnost može svoja očitovanja, mišljenja, primjedbe i prijedloge u pisanom obliku dostaviti tijekom cijelog razdoblja javnog uvida. Pisana očitovanja, mišljenja, primjedbe i prijedloge na nacrt Plana moraju biti čitko i razumljivo napisani, uz ime i prezime te adresu podnositelja i dostavljena na urudžbeni zapisnik Općine Privlaka zaključno s danom 07. studenoga 2015. godine.

Ako u navedenom roku javnost ne dostavi svoja očitovanja, mišljenja, prijedloge i primjedbe smatrat će se da su isti suglasni sa izloženim nacrtom Plana.

NAČELNIK

Darko Galić

SRP Općine Privlaka

SRP Općine Privlaka

Prostorni plan uređenja

Prostorni plan uređenja

Karta Općine Privlaka

Karta Općine Privlaka

Proračun

Savjetovanja s jvanošću

Proračun