Projekt: „Ojačaj svoj radni potencijal III“

Projekt je u potpunosti financiran iz sredstava
Europske unije Europski socijalni fond
www.strukturnifondovi.hr
www.esf.hr

OVAJ PROJEKT SUFINANCIRAN JE SREDSTVIMA EUROPSKE UNIJE
Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj
Strateški razvojni program Općine Privlaka za razdoblje 2015. – 2020.

Općini Privlaka dodijeljena su sredstva potpore Europske unije za Podmjeru 7.1.
"Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj općina i sela u ruralnim područjima i njihovih temeljnih usluga te planova zaštite i upravljanja koji se odnose na lokalitete Natura 2000 i druga područja visoke prirodne vrijednosti", provedba Operacije 7.1.1. "Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj jedinica lokalne samouprave".

Sredstva potpore dodijeljena su za izradu Strateškog razvojnog programa Općine Privlaka za razdoblje od 2015. do 2020. godine i to Odlukom o dodjeli sredstava Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju od 13. svibnja 2016. godine.

Predmetnom Odlukom Općini Privlaka je dodijeljena potpora u najvišem iznosu od 112.491,95 kn kojom se u potpunosti financira navedeni projekt.    

Dodijeljena sredstva sufinancira Europska unija sa 85% i Republika Hrvatska sa 15%. Prijava Općine Privlaka je na Konačnoj rang listi Agencije zauzela 191 poziciju (od ukupno 328 prijava) i tako stekla uvjete za dodjelu potpore i financiranje izrade Strateškog razvojnog programa Općine Privlaka za razdoblje od 2015. do 2020. godine.

PROGRAM RURALNOG RAZVOJA 2014.-2020.
Udio sufinanciranja: 85% EU, 15% RH
Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj: Europa ulaže u ruralna područja

SRP Općine Privlaka

SRP Općine Privlaka

Prostorni plan uređenja

Prostorni plan uređenja

Karta Općine Privlaka

Karta Općine Privlaka

Proračun

Savjetovanja s jvanošću

Proračun