Projekt: „Ojačaj svoj radni potencijal“

Projekt je u potpunosti financiran iz sredstava
Europske unije Europski socijalni fond
www.strukturnifondovi.hr
www.esf.hr

×

Poruka

Failed loading XML...

OVAJ PROJEKT SUFINANCIRAN JE SREDSTVIMA EUROPSKE UNIJE
Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj
Strateški razvojni program Općine Privlaka za razdoblje 2015. – 2020.

Općini Privlaka dodijeljena su sredstva potpore Europske unije za Podmjeru 7.1.
"Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj općina i sela u ruralnim područjima i njihovih temeljnih usluga te planova zaštite i upravljanja koji se odnose na lokalitete Natura 2000 i druga područja visoke prirodne vrijednosti", provedba Operacije 7.1.1. "Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj jedinica lokalne samouprave".

Sredstva potpore dodijeljena su za izradu Strateškog razvojnog programa Općine Privlaka za razdoblje od 2015. do 2020. godine i to Odlukom o dodjeli sredstava Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju od 13. svibnja 2016. godine.

Predmetnom Odlukom Općini Privlaka je dodijeljena potpora u najvišem iznosu od 112.491,95 kn kojom se u potpunosti financira navedeni projekt.    

Dodijeljena sredstva sufinancira Europska unija sa 85% i Republika Hrvatska sa 15%. Prijava Općine Privlaka je na Konačnoj rang listi Agencije zauzela 191 poziciju (od ukupno 328 prijava) i tako stekla uvjete za dodjelu potpore i financiranje izrade Strateškog razvojnog programa Općine Privlaka za razdoblje od 2015. do 2020. godine.

PROGRAM RURALNOG RAZVOJA 2014.-2020.
Udio sufinanciranja: 85% EU, 15% RH
Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj: Europa ulaže u ruralna područja

SRP Općine Privlaka

SRP Općine Privlaka

Prostorni plan uređenja

Prostorni plan uređenja

Karta Općine Privlaka

Karta Općine Privlaka

Proračun

Savjetovanja s jvanošću

Proračun