Projekt: „Ojačaj svoj radni potencijal“

Projekt je u potpunosti financiran iz sredstava
Europske unije Europski socijalni fond
www.strukturnifondovi.hr
www.esf.hr

×

Poruka

Failed loading XML...

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PRIVLAKA

Povjerenstvo za provedbu oglasa

KLASA: 112-03/17-01/01
URBROJ: 2188/09-04-17-16
Privlaka, 21. prosinca 2017. godine

Na temelju oglasa za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme za radno mjesto VODITELJ/ICA PROJEKTA na projektu“ ZAŽELI“ od  11. prosinca 2017. godine, Povjerenstvo za provedbu oglasa objavljuje

Ispravak

POZIVA

NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

            U POZIVU NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI od dana 19. prosinca 2017. godine, dodaje se ime kandidata koji zadovoljava uvjete iz oglasa te se isti poziva na provjeru znanja i sposobnosti:

8. Goran Matičić

Imenovani se briše s popisa kandidata koji ne zadovoljavaju uvjete iz natječaja.

Sve ostale odredbe Poziva za prethodnu provjeru znanja i sposobnosti ostaju nepromijenjene.

POVJERENSTVO
ZA PROVEDBU OGLASA

 

SRP Općine Privlaka

SRP Općine Privlaka

Prostorni plan uređenja

Prostorni plan uređenja

Karta Općine Privlaka

Karta Općine Privlaka

Proračun

Savjetovanja s jvanošću

Proračun