Projekt: „Ojačaj svoj radni potencijal“

Projekt je u potpunosti financiran iz sredstava
Europske unije Europski socijalni fond
www.strukturnifondovi.hr
www.esf.hr

×

Poruka

Failed loading XML...

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

OPĆINA PRIVLAKA
Općinski načelnik
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
tel: 032/398-822, fax: 032/398-487

KLASA: 602-01/18-01/01
URBROJ: 2188/09-02-18-3
Privlaka, 06. srpnja 2018. godine

OBAVIJEST RODITELJIMA/SKRBNICIMA DJECE KOJA POHAĐAJU OSNOVNU ŠKOLU STJEPANA ANTOLOVIĆA U PRIVLACI, O SUFINANCIRANJU KUPNJE UDŽBENIKA, RADNIH BILJEŽNICA I OSTALOG ŠKOLSKOG PRIBORA

Općina Privlaka je donijela Odluku o sufinanciranju nabave školskih udžbenika, radnih bilježnica i ostalog školskog pribora za školsku godinu 2018./2019.

Mole se roditelji/skrbnici da prilikom kupnje sačuvaju račune te da ih dostave u Općinu Privlaka zajedno s ostalom potrebnom dokumetacijom (preslikom osobne iskaznice roditelja/skrbnika, preslikom tekućeg računa roditelja/skrbnika) i zahtjevom za sufinanciranje.

Obrazac zahtjeva možete preuzeti na internetskoj stranici Općine Privlaka (opcina-privlaka.hr) ili u Općini Privlaka.

Iznosi sufinanciranja:

1.    Učenici koji će u školskoj godini 2018./2019. upisati I. razred ostvaruju pravo na sufinanciranje u iznosu od 1.000,00 kuna. Dakle, finanicira se kupnja udžbenika, radnih bilježnica, likovne mape i ostalog školskog pribora do iznosa od 1.000,00 kuna.

2.    Učenici koji će u školskoj godini 2018./2019. upisati II. - IV. razred, ostvaruju pravo na sufinanciranje u iznosu od 400,00 kuna. Dakle, financira se kupnja radnih bilježnica, udžbenika u koje se piše, likovne mape i ostalog školskog pribora do iznosa od 400,00 kuna.
3.    Učenici koji će u školskoj godini 2018./2019. upisati V. – VIII. razred, ostvaruju pravo na sufinanciranje u iznosu od 600,00 kuna. Dakle, financira se kupnja radnih bilježnica, udžbenika u koje se piše, likovne mape i ostalog školskog pribora do iznosa od 600,00 kuna.

OPĆINSKI NAČELNIK
Darko Galić    
             

 

SRP Općine Privlaka

SRP Općine Privlaka

Prostorni plan uređenja

Prostorni plan uređenja

Karta Općine Privlaka

Karta Općine Privlaka

Proračun

Savjetovanja s jvanošću

Proračun