Projekt: „Ojačaj svoj radni potencijal“

Projekt je u potpunosti financiran iz sredstava
Europske unije Europski socijalni fond
www.strukturnifondovi.hr
www.esf.hr

×

Poruka

Failed loading XML...

Pružanje javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Privlaka

Temeljem Ugovora o koncesiji sklopljenog dana 29. prosinca 2014. godine pružanje javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Privlaka dodijeljeno je tvrtki STRUNJE TRADE d.o.o. iz Privlake, Bana Josipa Šokčevića 153, na razdoblje od 5 godine.  

Kontakt podaci koncesionara-davatelja usluge:
STRUNJE-TRADE d.o.o.
Adresa: Bana Josipa Šokčevića 153, 32251 Privlaka, OIB: 97670986612
Tel : 032/398-048
Fax: 032/398-048

Novi Cjenik usluga koji se primjenjuje od 01. siječnja 2017. godine možete vidjeti i preuzeti u prilogu.

Na području Općine Privlaka postavljeno je šest zelenih otoka na sljedećim lokacijama:

  • javna površina ispred kućnog broja 8 u ulici Faličevci (kod Poljoprivredne zadruge Privlaka),
  • javna površina pored kućnog broja 132 u ulici Faličevci (kod pružnog prijelaza),
  • javna površina ispred zgrade starog Vatrogasnog doma u Čolićevoj ulici,
  • javna površina ispred ulaza na mjesno groblje u Čolićevoj ulici,
  • javna površina ispred kućnog broja 7 u ulici B. J. Šokčevića (ispred zgrade novog Vatrogasnog doma),
  • javna površina ispred kućnog broja 62 u ulici B. J. Šokčevića (kod trgovine Slavonija- Bošković d.o.o.).

Općina Privlaka je s tvrtkom NEVKOŠ d.o.o. iz Vinkovaca potpisala Ugovor o privremenom korištenju mobilne jedinice reciklažnog dvorišta temeljem koje je svim stanovnicima Općine Privlake svakog drugog ponedjeljka u mjesecu na raspolaganju mobilna jedinica reciklažnog dvorišta na kojoj se mogu odložiti različite vrste otpada, u ulici Faličevci ispred kućnog broja 8.

Osim mobilne jedinice, a sukladno Sporazumu o zajedničkom zbrinjavanju i odvojenom prikupljanju problematičnog otpada, otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada (KLASA: 351-01/14-01/02, URBROJ: 2188/09-01-14-1 od 10. lipnja 2014. godine) stanovnicima Općine Privlaka je dostupna usluga korištenja reciklažnog dvorište RD OTOK, Industrijska zona Otok, Skorotinci bb.

SRP Općine Privlaka

SRP Općine Privlaka

Prostorni plan uređenja

Prostorni plan uređenja

Karta Općine Privlaka

Karta Općine Privlaka

Proračun

Savjetovanja s jvanošću

Proračun