Projekt: „Ojačaj svoj radni potencijal III“

Projekt je u potpunosti financiran iz sredstava
Europske unije Europski socijalni fond
www.strukturnifondovi.hr
www.esf.hr

Naložiti odgodu svih okupljanja stanovništva na otvorenom ili zatvorenom prostoru po bilo kojoj osnovi, sve manifestacije, sportska natjecanja, treninge,kulturne priredbe,

- Pozivaju se nadležne službe gradova i općine da ne izdaju nikakva rješenja ili odobrenja za korištenja javnih površina i prostora, a sva eventualno izdana rješenja ili odobrenja staviti izvan snage,

- Ograničiti izravan rad sa strankama, kontakte omogućiti putem telefona, pošte ili e-maila

- Naložiti privremeno zatvaranje gradskih knjižnica, čitaonica i muzeja,

- Preporučiti obustavu rada gradskih i općinskih tržnica do daljnjeg radi sprječavanja vrlo bliskih kontakata među osobama, posebice osoba starije dobi

- Preporučiti osobama starijim od 65 godina i kroničnim bolesnicima da ne sudjeluju na javnim okupljanjima 

- Naložiti zabranu posjeta u županijskim i privatnim domovima za starije i nemoćne osobe

- U domovima za starije i nemoćne osobe omogućiti kretanje pokretnim osobama  isključivo u dvorišnom krugu domova za starije i nemoćne u vremenu od 07-15 sati

- Organizirati kupovinu nužnih potrepština za starije i nemoćne

- Otkazati sve zdravstvene preglede osim onih koji su hitni

- Ispred blagajni u trgovačkim centrima na pod postaviti oznake razmaka od najmanje 1 metra

- Omogućiti rad većeg broja blagajni zbog veće protočnosti

- Ograničiti broj ljudi koji su istovremeno prisutni na način da se na ulazu  regulira broj osoba koje istovremeno ulaze

- Održavati međusobni razmak od najmanje 1 metra

- Nalaže se ograničenje rada ugostiteljskih objekata i restorana u vremenu od najranije 06,00 sati do najkasnije 18,00 sati uz iznimku rada dostave i Pučke kuhinje uz pridržavanje svih mjera predostrožnosti

- U ugostiteljskim objektima i restoranima pojačati dnevno čišćenje, pranje i dezinfekciju

- Naložiti zabranu rada noćnih klubova i diskoteka do daljnjega

- Naložiti privremenu obustavu rada putničkih pristaništa u Vukovaru, Iloku, Batini i Aljmašu

- U uslužnim djelatnostima u kojima se ostvaruje neposredni bliski kontakt sa klijentima (kozmetički saloni, frizerski saloni, brijačnice, kozmetičari, pedikeri, teretane, saloni za masažu i sl.) naložiti ograničenje radnog vremena od najranije 08,00 sati do najkasnije 18,00 sati i ograničiti broj osoba koje se istovremeno nalaze u objektu na način da su međusobno udaljene najmanje jedan metar. U navedenim objektima pojačati dezinfekcijske mjere i mjere čišćenja prostora,

- Preporuka gradonačelnicima i načelnicima da se rad sa strankama ograniči ili potpuno ukine,  da se smanji broj radnih sastanaka u kojima sudjeluje veći broj ljudi

- Preporuka da se u javnim ustanovama organizira preraspodjela poslova na način da se oslobode obaveza rada kronični bolesnici stariji od 60 godina, te djelatnici koji skrbe o djeci i/ili starijim članovima obiteljima

- Komunikaciju/zahtjeve korisnika usluga organizirati putem e-mail sustava ili dežurnog telefona

- Naložiti maksimalno poticanje čistog radnog okruženja, osigurati zaštitna i dezinfekcijska sredstva (posebice djelatnicima na šalterima)

- Preporuka građanima da se ukop pokojnika obavlja samo u krugu uže obitelji odnosno u prisutnosti što je moguće manjeg broja osoba te da se sućut izražava naklonom

- Preporuka svim stanovnicima Vukovarsko-srijemske županije da prate obavijesti, preporuke i naloge nacionalnih, županijskih i lokalnih stožera civilne zaštite i Zavoda za javno zdravstvo Vukovarsko-srijemske županije

- Nalaže se stanovnicima kojima je određena mjera samoizolacije i/ili karantene da istu strogo poštuju prema danim uputama

- Preporuka svim građanima Vukovarsko-srijemske županije da bez prijeke potrebe ne putuju izvan Vukovarsko-srijemske županije, posebice da ne putuju u inozemstvo

- Nalaže se svim stanovnicima Vukovarsko-srijemske županije koji su u proteklih 14 dana putovali u inozemstvo  da postupaju sukladno preporukama struke, posebice stanovnici kojima su određene mjere samoizolacije i/ili karantene.

Odluku o mjerama  Stožera civilne zaštite Vukovarsko-srijemske županije za sprječavanje širenja virusa COVID-19 možete pronaći niže u priloženom dokumentu.

 

SRP Općine Privlaka

SRP Općine Privlaka

Prostorni plan uređenja

Prostorni plan uređenja

Karta Općine Privlaka

Karta Općine Privlaka

Proračun

Savjetovanja s jvanošću

Proračun