Projekt: „Ojačaj svoj radni potencijal“

Projekt je u potpunosti financiran iz sredstava
Europske unije Europski socijalni fond
www.strukturnifondovi.hr
www.esf.hr

×

Poruka

Failed loading XML...

Naložiti odgodu svih okupljanja stanovništva na otvorenom ili zatvorenom prostoru po bilo kojoj osnovi, sve manifestacije, sportska natjecanja, treninge,kulturne priredbe,

- Pozivaju se nadležne službe gradova i općine da ne izdaju nikakva rješenja ili odobrenja za korištenja javnih površina i prostora, a sva eventualno izdana rješenja ili odobrenja staviti izvan snage,

- Ograničiti izravan rad sa strankama, kontakte omogućiti putem telefona, pošte ili e-maila

- Naložiti privremeno zatvaranje gradskih knjižnica, čitaonica i muzeja,

- Preporučiti obustavu rada gradskih i općinskih tržnica do daljnjeg radi sprječavanja vrlo bliskih kontakata među osobama, posebice osoba starije dobi

- Preporučiti osobama starijim od 65 godina i kroničnim bolesnicima da ne sudjeluju na javnim okupljanjima 

- Naložiti zabranu posjeta u županijskim i privatnim domovima za starije i nemoćne osobe

- U domovima za starije i nemoćne osobe omogućiti kretanje pokretnim osobama  isključivo u dvorišnom krugu domova za starije i nemoćne u vremenu od 07-15 sati

- Organizirati kupovinu nužnih potrepština za starije i nemoćne

- Otkazati sve zdravstvene preglede osim onih koji su hitni

- Ispred blagajni u trgovačkim centrima na pod postaviti oznake razmaka od najmanje 1 metra

- Omogućiti rad većeg broja blagajni zbog veće protočnosti

- Ograničiti broj ljudi koji su istovremeno prisutni na način da se na ulazu  regulira broj osoba koje istovremeno ulaze

- Održavati međusobni razmak od najmanje 1 metra

- Nalaže se ograničenje rada ugostiteljskih objekata i restorana u vremenu od najranije 06,00 sati do najkasnije 18,00 sati uz iznimku rada dostave i Pučke kuhinje uz pridržavanje svih mjera predostrožnosti

- U ugostiteljskim objektima i restoranima pojačati dnevno čišćenje, pranje i dezinfekciju

- Naložiti zabranu rada noćnih klubova i diskoteka do daljnjega

- Naložiti privremenu obustavu rada putničkih pristaništa u Vukovaru, Iloku, Batini i Aljmašu

- U uslužnim djelatnostima u kojima se ostvaruje neposredni bliski kontakt sa klijentima (kozmetički saloni, frizerski saloni, brijačnice, kozmetičari, pedikeri, teretane, saloni za masažu i sl.) naložiti ograničenje radnog vremena od najranije 08,00 sati do najkasnije 18,00 sati i ograničiti broj osoba koje se istovremeno nalaze u objektu na način da su međusobno udaljene najmanje jedan metar. U navedenim objektima pojačati dezinfekcijske mjere i mjere čišćenja prostora,

- Preporuka gradonačelnicima i načelnicima da se rad sa strankama ograniči ili potpuno ukine,  da se smanji broj radnih sastanaka u kojima sudjeluje veći broj ljudi

- Preporuka da se u javnim ustanovama organizira preraspodjela poslova na način da se oslobode obaveza rada kronični bolesnici stariji od 60 godina, te djelatnici koji skrbe o djeci i/ili starijim članovima obiteljima

- Komunikaciju/zahtjeve korisnika usluga organizirati putem e-mail sustava ili dežurnog telefona

- Naložiti maksimalno poticanje čistog radnog okruženja, osigurati zaštitna i dezinfekcijska sredstva (posebice djelatnicima na šalterima)

- Preporuka građanima da se ukop pokojnika obavlja samo u krugu uže obitelji odnosno u prisutnosti što je moguće manjeg broja osoba te da se sućut izražava naklonom

- Preporuka svim stanovnicima Vukovarsko-srijemske županije da prate obavijesti, preporuke i naloge nacionalnih, županijskih i lokalnih stožera civilne zaštite i Zavoda za javno zdravstvo Vukovarsko-srijemske županije

- Nalaže se stanovnicima kojima je određena mjera samoizolacije i/ili karantene da istu strogo poštuju prema danim uputama

- Preporuka svim građanima Vukovarsko-srijemske županije da bez prijeke potrebe ne putuju izvan Vukovarsko-srijemske županije, posebice da ne putuju u inozemstvo

- Nalaže se svim stanovnicima Vukovarsko-srijemske županije koji su u proteklih 14 dana putovali u inozemstvo  da postupaju sukladno preporukama struke, posebice stanovnici kojima su određene mjere samoizolacije i/ili karantene.

Odluku o mjerama  Stožera civilne zaštite Vukovarsko-srijemske županije za sprječavanje širenja virusa COVID-19 možete pronaći niže u priloženom dokumentu.

 

SRP Općine Privlaka

SRP Općine Privlaka

Prostorni plan uređenja

Prostorni plan uređenja

Karta Općine Privlaka

Karta Općine Privlaka

Proračun

Savjetovanja s jvanošću

Proračun