Projekt: „Ojačaj svoj radni potencijal“

Projekt je u potpunosti financiran iz sredstava
Europske unije Europski socijalni fond
www.strukturnifondovi.hr
www.esf.hr

×

Poruka

Failed loading XML...

Općina Privlaka provela je veći dio postupaka jednostavne nabave za Projekt izgradnje Poučne staze i pratećeg sadržaja u Općini Privlaka, sukladno Uputama za prikupljanje ponuda i provedbu postupaka jednostavne nabave, a financira se iz Mjere 8 „Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma“, podmjera 8.5 „Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava“, Operacija 8.5.2 „Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture“.

Ovaj projekt  vrijedan je 687.091,69 kuna. Lokacija poučne staze je šumica pored nogometnog igrališta u Kolodvorskoj ulici, na k.č. 1322/1, k.o. Privlaka.

U travnju 2020. godine, potpisani su ugovori za:

  • Izgradnju poučne staze u vrijednosti 79.875,00 kuna
  • Izgradnju pergole u vrijednosti od 126.512,88 kuna
  • Izgradnju drvene ograde u vrijednosti 193.998,75 kuna.

 

U tijeku je priprema postupaka jednostavne nabave:

  • sprava za rekreaciju
  • drvenih stolova s klupama, koševa za otpatke, drvenih kućica za ptice i poučnih tabli
  • sadnica autohtonog bilja.

 

OVAJ PROJEKT SUFINANCIRAN JE SREDSTVIMA EUROPSKE UNIJE

Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj

IZGRADNJA POUČNE STAZE I PRATEĆEG SADRŽAJA U OPĆINI PRIVLAKA

 

 

 

PROGRAM RURALNOG RAZVOJA 2014. - 2020.

Udio u sufinanciranom dijelu: 85% EU, 15% RH

Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj: Europa ulaže u ruralna područja

 

SRP Općine Privlaka

SRP Općine Privlaka

Prostorni plan uređenja

Prostorni plan uređenja

Karta Općine Privlaka

Karta Općine Privlaka

Proračun

Savjetovanja s jvanošću

Proračun