Projekt: „Ojačaj svoj radni potencijal“

Projekt je u potpunosti financiran iz sredstava
Europske unije Europski socijalni fond
www.strukturnifondovi.hr
www.esf.hr

×

Poruka

Failed loading XML...

Općina Privlaka sklopila je Ugovor o financiranju Rekonstrukcije zgrade javne namjene – sportskog objekata, s Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, vrijedan 148.250,00 kuna. Ukupna vrijednost rekonstrukcije je oko 250.000,00 kuna.

Postupak jednostavne nabave, proveden je sukladno Uputama za prikupljanje ponuda i provedbu postupaka jednostavne nabave, a financira se iz tipa operacije 7.4.1. Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu, koji se provodi putem Lokalne akcijske grupe „Bosutski niz“.

 

OVAJ PROJEKT SUFINANCIRAN JE SREDSTVIMA EUROPSKE UNIJE

Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj

IZGRADNJA POUČNE STAZE I PRATEĆEG SADRŽAJA U OPĆINI PRIVLAKA

 

 

PROGRAM RURALNOG RAZVOJA 2014. - 2020.

Udio u sufinanciranom dijelu: 85% EU, 15% RH

Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj: Europa ulaže u ruralna područja

 

SRP Općine Privlaka

SRP Općine Privlaka

Prostorni plan uređenja

Prostorni plan uređenja

Karta Općine Privlaka

Karta Općine Privlaka

Proračun

Savjetovanja s jvanošću

Proračun