Projekt: „Ojačaj svoj radni potencijal“

Projekt je u potpunosti financiran iz sredstava
Europske unije Europski socijalni fond
www.strukturnifondovi.hr
www.esf.hr

×

Poruka

Failed loading XML...

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PRIVLAKA

Povjerenstvo za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Privlaka

Privlaka, 23. rujna 2020. godine

OBAVIJEST PONUDITELJIMA

Javno otvaranje ponuda pristiglih na javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na podrucju Općine Privlaka

Obavještavamo Vas da će se javno otvaranje ponuda pristiglih na javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na podrucju Općine Privlaka (KLASA: 320-02/20-01/02, URBROJ: 2188/09-03-20-1, od 12. kolovoza 2020. godine) održati

dana 28. rujna 2020. godine (ponedjeljak), s pocetkom u 10,00 sati, u prostorijama Doma umirovljenika, na adresi Ulica bana Josipa Šokcevica 3.

 

Povjerenstvo za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za Opcinu Privlaka

SRP Općine Privlaka

SRP Općine Privlaka

Prostorni plan uređenja

Prostorni plan uređenja

Karta Općine Privlaka

Karta Općine Privlaka

Proračun

Savjetovanja s jvanošću

Proračun