Projekt: „Ojačaj svoj radni potencijal“

Projekt je u potpunosti financiran iz sredstava
Europske unije Europski socijalni fond
www.strukturnifondovi.hr
www.esf.hr

×

Poruka

Failed loading XML...

Dana 20. prosinca 2018. godine potpisan je Ugovor o financiranju Izgradnje dječjeg vrtića i parkirališta između Općine Privlaka i Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

Radi se o iznimno vrijednom projektu procijenjene vrijednosti 4.490.000,01 kuna, koji se financira iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj kroz mjeru M07 "Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima", Podmjera 7.4. "Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu", Operacija 7.4.1. "Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu" iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Općina Privlaka provela je otvoreni postupak javne nabave za izvođenje radova na izgradnji dječjeg vrtića i parkirališta čija je procijenjena vrijednost iznosila 3.071.200,00 kuna.

Nakon provedenog postupka javne nabave, a na koji se javilo 11 ponuditelja, sklopljen je 19. lipnja 2019. godine Ugovor o javnoj nabavi radova za izgradnju dječjeg vrtića i parkirališta, s ekonomski najpovoljnijim ponuditeljem, tvrtkom LUKA GRADNJA d.o.o., a ukupna vrijednost radova je 3.756.606,05 kuna.

Prijavljen je početak radova te se s izvođenjem radova kreće dana 01. srpnja 2019. godine, a rok izvođenja radova je 9 mjeseci.

Sljedeća faza jest provođenje postupka javne nabave opreme za opremanje dječjeg vrtića, čija je procijenjena vrijednost 460.499,00 kuna.

Po završetku projekta Općina Privlaka će riješti dugogodišnji problem adekvatnog smještaja i odgoja djece predškolske dobi. Zgrada dječjeg vrtića bit će smještena na parceli kao samostojeća prizemna građevina bruto površine 469 m² koja je predviđena za jednu jasličku skupinu te dvije skupine vrtićke dobi, odnosno za ukupno 50 djece.

OVAJ PROJEKT SUFINANCIRAN JE SREDSTVIMA EUROPSKE UNIJE
Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj
“Izgradnja dječjeg vrtića i parkirališta”

 

  

 

PROGRAM RURALNOG RAZVOJA 2014.- 2020.
Udio u sufinanciranom dijelu. 85% EU, 15% RH
Europski poljoprivredni fonda za ruralni razvoj: Europa ulaže u ruralna područja

SRP Općine Privlaka

SRP Općine Privlaka

Prostorni plan uređenja

Prostorni plan uređenja

Karta Općine Privlaka

Karta Općine Privlaka

Proračun

Savjetovanja s jvanošću

Proračun