Projekt: „Ojačaj svoj radni potencijal“

Projekt je u potpunosti financiran iz sredstava
Europske unije Europski socijalni fond
www.strukturnifondovi.hr
www.esf.hr

×

Poruka

Failed loading XML...

IZGRADNJA PROMETNICE, PJEŠAČKE I BICIKLISTIČKE STAZE od stacionaže 0+000.00 do 1+261.46

Kratak opis projekta: Projekt je prijavljen na natječaj podmjere 7.2. „Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije“, tipa operacije 7.2.2. „Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta“ kojim će se sufinancirati izgradnja nerazvrstane ceste u Ulici Josipa Kozarca u Privlaci.

Ciljevi: Provedbom ovog Projekta izgradit će se nova nerazvrstana cesta u ulici Josipa Kozarca u Privlaci čime će se podići kvaliteta života u naselju Privlaka koje po svojim obilježjima spada u izraženo ruralno naselje. Izgradnjom ove nerazvrstane ceste (prihvatljiv trošak) povećat će se sigurnost u cestovnom prometu, izgradnjom staze (neprihvatljiv trošak) povećat će se sigurnost kretanja stanovnika ove ulice kao i učenika, dok će se izgradnjom biciklističke staze (neprihvatljiv trošak) u okviru ovog cjelokupnog projekta povećati sama kvaliteta života kako u navedenoj ulici tako i u čitavom naselju.

Razultati projekta: Izgradit će se potpuno nova asfaltirana nerazvrstana cesta u Ulici J. Kozarca od križanja s Ulicom B. J. Šokčevića do križanja s ulicom M. Gupca za dvosmjeran promet u dužini 1261,46 m i širini od 5,0 m. Na dijelu ceste postoji sloj asfalta bez pripadajuće dokumentacije i građevinskih normi koji će se ukloniti. Biciklistička staza će biti izgrađena jednostrano u istoj dužini kao i prometnica u širini od 2,25 m do 2,50 m, dok će nova pješačka staza biti izvedena obostrano u dužini 325 m na dijelu ulice gdje se nalaze stambeni objekti te jednostrano 150 m do zadnje kuće u ulici. Svi prilazi i prijelazi bit će prilagođeni upuštanjem  u razinu asfalta kako bi se izbjeglo stvaranje barijera. Cesta će biti obostrano ojačana bankinama, a dotrajali cijevni propusti bit će zamijenjeni.

OVAJ PROJEKT SUFINANCIRAN JE SREDSTVIMA EUROPSKE UNIJE, Europskim poljoprivrednim fondom za ruralni razvoj

Udio u sufinanciranom dijelu: 85% EU, 15% RH

                      

 

 

SRP Općine Privlaka

SRP Općine Privlaka

Prostorni plan uređenja

Prostorni plan uređenja

Karta Općine Privlaka

Karta Općine Privlaka

Proračun

Savjetovanja s jvanošću

Proračun