Ante Stojanović - Godišnji financijski izvještaj i Izvješće o primjenim donacijama za potporu političkog djelovanja za 2013. i 2014. godinu.

SRP Općine Privlaka

SRP Općine Privlaka

Prostorni plan uređenja

Prostorni plan uređenja

Karta Općine Privlaka

Karta Općine Privlaka

Proračun

Savjetovanja s jvanošću

Proračun