Projekt: „Ojačaj svoj radni potencijal“

Projekt je u potpunosti financiran iz sredstava
Europske unije Europski socijalni fond
www.strukturnifondovi.hr
www.esf.hr

×

Poruka

Failed loading XML...

ISKAZNICA RAZVOJNOG PROJEKTA

Projekt ukupnog razvoja općine Privlaka (PUR) izrađen je na zahtjev i po narudžbi općine Privlaka. Nositelj izrade je Hrvatski poljoprivredni zadružni savez. Projekt je započet tijekom zadnjeg kvartala 2005. i prvog kvartala 2006. godine a dovršen u prvom kvartalu 2012. Korištene cijene su vezane za razdoblje izrade a primijenjen tečaj je 7,4 kn za 1 EUR.

Izvori podataka o stanju resursa su službeni: državni, županijski i općinski. Kod komparacija su korišteni i neki izvori iz svijeta i EU (izvor je naglašen uz primjer). Kod pojedinih cijena korišten je TISUP kao službeni izvor informacija o cijenama Ministarstva poljoprivrede ribarstva i ruralnog razvoja (MPRRR) i Hrvatskog zavoda za poljoprivrednu savjetodavnu službu (HZPSS) danas dijela Hrvatske poljoprivredne komore (HPK). Vrijednosti investicija u pojedinim modelima rezultat su projektantske prakse i mogu se koristiti kao orijentacija. Modeli koji su prezentirani u ovom programu predmet su konkretnih investicijskih programa ili analiza, prilagođenih jednostavnom pregledu s optimumom informacija za potencijalnog ulagatelja.

Za realizaciju bilo kojeg modela potrebno je pristupiti izradi projekata kojima će se definirati tehnički, tehnološki, organizacijski i ekonomski parametri bitni za realizaciju. Modeli se dakle moraju prilagoditi investitoru a ovdje su prikazani zbog orjentacije i promidžbe pojedinih aktivnosti koje su na području općine slabije razvijene ili ne postoje.

Ovim projektom se je pokušalo naglasiti da je individualni projekt dio sustava i da jedinica lokalne uprave i samouprave može usmjeriti poduzetnike s regije prema zajedničkom cilju. Radi se dakle o usklađivanju top-down i bottom–up, pristupa razumijevanja razvoja lokalne zajednice.

Tijekom izrade ovog projekta događale su se mnoge promjene propisa, prilagodbi uvjetima Zajednice, financijskih okvira za provedbu projekata. Neki podaci o stanju u proizvodnji mogu biti zbog vremenske disproporcije neznatno izmjenjeni. Ono što je bitno za ovaj PUR je da se njime usklađuju postojeći resursi s tržnim šansama za razvoj gospodarstva općine. Predočene su izgledne šanse za razvoj malog i srednjeg gospodarstva u sukladju s općim razvojem lokalne zajednice, dobrovoljnih i nevladinih organizacija, školstva u funkciji razvoja gospodarstva, skrbi prema najmlađima i najstarijima i bolesnima a promišljajući o probitku lokalnog proizvoda i razvoju gospodarstva.

 

DOKUMENTE MOŽETE PREUZETI NA OVIM POVEZNICAMA:

I i II dio-PUR

III DIO1-PUR

Odluka o usvajanju PUR-a

SRP Općine Privlaka

SRP Općine Privlaka

Prostorni plan uređenja

Prostorni plan uređenja

Karta Općine Privlaka

Karta Općine Privlaka

Proračun

Savjetovanja s jvanošću

Proračun