Projekt: „Ojačaj svoj radni potencijal“

Projekt je u potpunosti financiran iz sredstava
Europske unije Europski socijalni fond
www.strukturnifondovi.hr
www.esf.hr

×

Poruka

Failed loading XML...

Ispravak obavijesti o namjeri davanja koncesije za obavljanje komunalne djelantnosti- skupljanje, odvoz i odlaganje komunalnog otpada na području općine Privlaka.

Dana 09. rujna 2014. godine, Općina Privlaka je objavila u Elektroničkom oglasniku javne nabave Ispravak obavijesti o namjeri davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti- skupljanje, odvoz i odlaganje komunalnog otpada na području općine Privlaka, broj objave: 2014/S 02K-0042592.

Prilozi za skidanje:
Izmjena dokumentacije
Izmijenjeni obrazac 1
Izmijenjeni obrazac 2 - Cjenik usluga za odvoz otpada
Izmijenjeni obrazac 3 - Nacrt ugovora

SRP Općine Privlaka

SRP Općine Privlaka

Prostorni plan uređenja

Prostorni plan uređenja

Karta Općine Privlaka

Karta Općine Privlaka

Proračun

Savjetovanja s jvanošću

Proračun